HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

- Chọn chất lượng sản phẩm phù hợp.
- Thiết kế mẫu mã in ấn đẹp-ấn tượng phong cách.
- Gía cả phù hợp theo chất lượng.
- Hậu mãi 5-10 sản phẩm trừ hao khi phát sinh đóng hàng.
- Cách bảo quản hàng trong kho.
- Cách đóng hàng -gói hàng hợp lý.
- Cách chất hàng không bị ngã đỗ.
- Thu hồi lại những sản phẫm dư thừa,không sử dụng của khách với giá cao.
- Hàng năm tổ chức hội nghị khách hàng.